Allele Shuffling


APA format:

Genetic Science Learning Center. (2017, August 1) Allele Shuffling. Retrieved September 24, 2021, from https://learn.genetics.utah.edu/content/evolution/allele

CSE format:

Allele Shuffling [Internet]. Salt Lake City (UT): Genetic Science Learning Center; 2017 [cited 2021 Sep 24] Available from https://learn.genetics.utah.edu/content/evolution/allele

Chicago format:

Genetic Science Learning Center. "Allele Shuffling." Learn.Genetics. August 1, 2017. Accessed September 24, 2021. https://learn.genetics.utah.edu/content/evolution/allele.