Genetic Variation


APA format:

Genetic Science Learning Center. (2017, August 1) Genetic Variation. Retrieved December 02, 2019, from https://learn.genetics.utah.edu/content/evolution/variation

CSE format:

Genetic Variation [Internet]. Salt Lake City (UT): Genetic Science Learning Center; 2017 [cited 2019 Dec 2] Available from https://learn.genetics.utah.edu/content/evolution/variation

Chicago format:

Genetic Science Learning Center. "Genetic Variation." Learn.Genetics. August 1, 2017. Accessed December 2, 2019. https://learn.genetics.utah.edu/content/evolution/variation.