Classical vs Molecular Genetics


APA format:

Genetic Science Learning Center. (2019, June 10) Classical vs Molecular Genetics. Retrieved September 22, 2023, from https://learn.genetics.utah.edu/content/genetics/classical-molecular

CSE format:

Classical vs Molecular Genetics [Internet]. Salt Lake City (UT): Genetic Science Learning Center; 2019 [cited 2023 Sep 22] Available from https://learn.genetics.utah.edu/content/genetics/classical-molecular

Chicago format:

Genetic Science Learning Center. "Classical vs Molecular Genetics." Learn.Genetics. June 10, 2019. Accessed September 22, 2023. https://learn.genetics.utah.edu/content/genetics/classical-molecular.