Transcribe and Translate a Gene

CGA GUA ACG UUG Phenylalanine Aspartic Acid Asparagine Valine Remember that A in DNA pairs with U in RNA. ATATCAGGAACTCTCCTCCT-CAGCAGTCAGGTCTATG-GAAACTACAGGATACCTTCCT-CAACCGGGGGGTGGGAATCCGTCACATATGAGAAGGTATTTGCTCGATAATCAATACTCCAGGCATCTAACTTTTCCCACTGCCTTAAGCCGGCTTGCCCTTTCTGCCTGTAGATCCATAGGACTCGTGCCAACGCGCAGGCATAGTTCGAGGAGAAATATCCGGGGCCAAAGACAACCAGCATCTCGGGTCTTGCCCAACCCGCCTACATGCTGTTATAGCGAATCAGTGGAAACCCGGTGCCAGGCGATGGAATGTCCTTAACTCTGGCAGGAAATTAAAGGGAACGTATATACAACGCAAAGAAGCTGGAAAATTGGCGAGAGAATCTTCTTTCTGTCTATCGAAGAATGGGCATGGGGTGGCAACCGTCATGCTAGCGTGCGGGGTGCACTTGGTAACCATTTGGGACACCGGACACTCGCTGTTTTCGAAATTACCCTTTAAGCGCGGGTATTGAACCAGGCTTATGCCCAGCATCGTTGCAAGCAGACTCAAACTAGATATATTATGCCCGCCATACAGACGAAACTAGTCGGAGATTATCGAGCATACTATCACGTCGGCGACCACTAGTGAGTTACTAGAGCCGAGGGGCAACGTTGATGCCCCTAAGAACCTCTGGCTCG ATATCAGGAACTCTCCTCCT-CAGCAGTCAGGTCTATG-GAAACTACAGGATACCTTCCT-CAACCGGGGGGTGGGAATCCGTCACATATGAGAAGGTATTTGCTCGATAATCAATACTCCAGGCATCTAACTTTTCCCACTGCCTTAAGCCGGCTTGCCCTTTCTGCCTGTAGATCCATAGGACTCGTGCCAACGCGCAGGCATAGTTCGAGGAGAAATATCCGGGGCCAAAGACAACCAGCATCTCGGGTCTTGCCCAACCCGCCTACATGCTGTTATAGCGAATCAGTGGAAACCCGGTGCCAGGCGATGGAATGTCCTTAACTCTGGCAGGAAATTAAAGGGAACGTATATACAACGCAAAGAAGCTGGAAAATTGGCGAGAGAATCTTCTTTCTGTCTATCGAAGAATGGGCATGGGGTGGCAACCGTCATGCTAGCGTGCGGGGTGCACTTGGTAACCATTTGGGACACCGGACACTCGCTGTTTTCGAAATTACCCTTTAAGCGCGGGTATTGAACCAGGCTTATGCCCAGCATCGTTGCAAGCAGACTCAAACTAGATATATTATGCCCGCCATACAGACGAAACTAGTCGGAGATTATCGAGCATACTATCACGTCGGCGACCACTAGTGAGTTACTAGAGCCGAGGGGCAACGTTGATGCCCCTAAGAACCTCTGGCTCG ATATCAGGAACTCTCCTCCT-CAGCAGTCAGGTCTATG-GAAACTACAGGATACCTTCCT-CAACCGGGGGGTGGGAATCCGTCACATATGAGAAGGTATTTGCTCGATAATCAATACTCCAGGCATCTAACTTTTCCCACTGCCTTAAGCCGGCTTGCCCTTTCTGCCTGTAGATCCATAGGACTCGTGCCAACGCGCAGGCATAGTTCGAGGAGAAATATCCGGGGCCAAAGACAACCAGCATCTCGGGTCTTGCCCAACCCGCCTACATGCTGTTATAGCGAATCAGTGGAAACCCGGTGCCAGGCGATGGAATGTCCTTAACTCTGGCAGGAAATTAAAGGGAACGTATATACAACGCAAAGAAGCTGGAAAATTGGCGAGAGAATCTTCTTTCTGTCTATCGAAGAATGGGCATGGGGTGGCAACCGTCATGCTAGCGTGCGGGGTGCACTTGGTAACCATTTGGGACACCGGACACTCGCTGTTTTCGAAATTACCCTTTAAGCGCGGGTATTGAACCAGGCTTATGCCCAGCATCGTTGCAAGCAGACTCAAACTAGATATATTATGCCCGCCATACAGACGAAACTAGTCGGAGATTATCGAGCATACTATCACGTCGGCGACCACTAGTGAGTTACTAGAGCCGAGGGGCAACGTTGATGCCCCTAAGAACCTCTGGCTCG